Specialist på familjerätt i Falkenberg

Äktenskapsskillnad - Vårdnads- och umgängesfrågor

Specialist på familjerätt i Falkenberg

Äktenskapsskillnad - Vårdnads- och umgängesfrågor

Specialister inom humanjuridik 

Välkommen till Ardhe Advokatbyrå - för dig i behov av human och professionell rådgivning. Vi kan hjälpa dig i en vårdnadstvist i Falkenberg och övriga Halland.

Med 25 års erfarenhet i branschen kan du vara säker på att du får kvalificerat biträde under hela processen vid förhandlingar. Vi erbjuder ett omfattande utbud av tjänster inom humanjuridik. Inom detta område är vi bland annat specialiserade inom familjerätt, äktenskapsskillnad, brottmål men framförallt vårdnadstvister.

Har du behov av våra tjänster? Tveka inte att höra av dig till oss!


Vårdnadstvist i Falkenberg

Vi på Ardhe Advokatbyrå befinner oss i Falkenberg, behändigt centralt, och riktar våra tjänster till hela Halland. Du är varmt välkommen att boka ett möte och besöka oss i våra moderna lokaler.

Vi har valt att specialisera oss inom just vårdnadstvister, då det är en mycket viktig del inom familjerätten. Processen kan vara  uppslitande och känslig och vid behov av advokat är det därför av yttersta vikt att advokaten i fråga är empatisk och inkännande. Vi vill att du ska känna dig trygg med oss. Med hjälp av erfarenhet och professionalitet kommer vi att ge rättvis rådgivning med barnets bästa i fokus.

Vad definierar en vårdnadstvist?

Vid skiljsmässa, eller separation, kan det uppstå delade meningar om hur vårdnaden av barnet eller barnen ska se ut. Det vanligaste och mest ideala är att sträva mot delad vårdnad, men det fungerar inte alltid. Detta kan resultera i en långdragen process, präglad av konflikter och bristande kommunikation. I dessa fall kan det vara en god idé att ta professionell hjälp.

I vissa fall kan den ena föräldern vara problemet. Föräldern kanske är våldsam eller har en vardag som kantas av missbruk, som går ut över barnets levnadssituation. Det kan också handla om umgängessabotage eller samarbetsproblem. I sådana fall handlar vi effektivt och sammanställer metodiskt bevis för att säkerställa dina rättigheter. Oavsett hur situationen ser ut diskuterar vi med och företräder dig på ett tryggt och professionellt sätt.

Kort sagt handlar en vårdnadstvist i regel om att en eller båda föräldrarna ansöker om ensam vårdnad om barnet. Vårdnadstvisten i sig kan delas upp i umgänget, boendet och vårdnaden. När du anlitar oss som din företrädare sätter vi oss metodiskt ned och diskuterar, innan vi tar ärendet vidare. Alla bevis, behov och förutsättningar ska sammanställas, vägas rättvist och presenteras, i syfte att barnet ska må så bra som möjligt.

vårdnadstvist falkenberg

Vårdnad, boende & umgänge

Vårdnadstvisten om barnet handlar om tre delar i praktiken. Den/de som har vårdnaden om barnet blir vårdnadshavare och tar alla viktiga beslut under barnets uppväxt, som var hen ska gå i skolan, vilken vård hen behöver eller vart hen ska skrivas. Är samarbetet mellan föräldrarna mycket infekterat kan det vara bättre att en får ensam vårdnad.

Boendet handlar om vart barnet/barnen ska bo. Kan föräldrarna inte komma överens kan tingsrätten ta beslutet. Umgänget däremot handlar om den tid som barnet spenderar med föräldern som barnet inte bor hos. Skulle detta bli relevant brukar rutiner hjälpa barnet.  

Barnet i fokus

Vi ser till att barnet får komma till tals så ofta som möjligt, då fokuset måste ligga på att barnets vardag blir så trygg som möjligt. Barnets ålder kan också spela roll. Från 12 års ålder har barnet större självbestämmande.

Eftersom att resultatet i förhandlingarna är så viktigt, då det handlar om barnets tillvaro och framtid, behandlar vi varje fall med största noggrannhet. Förälderns bästa är inte alltid barnets bästa. Hör av dig om du har några frågor gällande detta.

Vårdnadstvist i tingsrätten

När tvisten inte kan lösas kan den behöva prövas i tingsrätten. När alla andra möjligheter har uteslutits kan domstolen skapa klarhet i vem som ska få vårdnaden om barnet. Anlitar du oss på Ardhe Advokatbyrå står vi vid din sida under hela processen, från inledande samtal till domstolens avgörande. Under rättsprocessen har man enskilda samtal med barnet, föräldrarna och vittnen som berörs av vårdnadstvisten. 

Rättegångskostnaderna kan verka avskräckande för många, men i många fall har man rätt till ersättning. Antingen via rättshjälp eller med hjälp av hemförsäkringen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att vara på den säkra sidan.

Erfarna, empatiska advokater

Som tidigare nämnt, vårdnadstvister är en uppslitande process. Förhandlingarna kan bli emotionellt och ekonomiskt krävande, särskilt när en förälder eller båda föräldrar har en problematisk levnadssituation. Vi på Ardhe Advokatbyrå är inkännande och professionella, med barnens bästa i fokus. Vår långa erfarenhet har försett oss med många nöjda klienter, scenarier och kunskap, som är till hjälp under framtida rättsprocesser.

Har du några frågor om vårdnadstvister, eller vill boka ett möte med oss i Falkenberg? Du är då varmt välkommen att kontakta oss när som helst.

Vi hjälper dig genom hela processen